Punimi: FAKTORËT NDIKUES NË RADIKALIZIM DHE EKSTREMIZËM TË DHUNSHËM

Posted on Posted in Uncategorized
FAKTORËT NDIKUES NË RADIKALIZIM DHE EKSTREMIZËM TË DHUNSHËM: mësimet nga Peja, Mitrovica, Gjilani, Ferizaj dhe Kaçaniku BOTIM I VEÇANTË Faktorët ndikues në radikalizim dhe ekstremizëm të dhunshëm_SPRC_mars2017 Botues: Security Policy Research Center – SPRC Autorë: Burim Ramadani Rifat Marmullaku Asistent/Hulumtues: Tahir Ahmeti Redaktor i jashtëm: Xhabir Hamiti Mars 2017, Prishtinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *