Punimi: FAKTORËT NDIKUES NË RADIKALIZIM DHE EKSTREMIZËM TË DHUNSHËM

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

FAKTORËT NDIKUES NË RADIKALIZIM DHE EKSTREMIZËM TË DHUNSHËM: mësimet nga Peja, Mitrovica, Gjilani, Ferizaj dhe Kaçaniku BOTIM I VEÇANTË Faktorët ndikues në radikalizim dhe ekstremizëm të dhunshëm_SPRC_mars2017 Botues: Security Policy Research Center – SPRC Autorë: Burim Ramadani Rifat Marmullaku Asistent/Hulumtues: Tahir Ahmeti Redaktor i jashtëm: Xhabir Hamiti Mars 2017, Prishtinë

Ndryshimi i misionit të FSK – gradual dhe gjithëpërfshirës

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë (SPRC) dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizoi Tryezën me temën: “Misioni ushtarak për FSK-në: rruga përpara”. Në këtë Tryezë, Presidenti i Kosovës, z. Hashim Thaçi, tha se se “është e rëndësishme të sqarojmë të gjitha fazat e vendimmarrjes, deri në përmbylljen me sukses të kësaj iniciative ligjore, e cila […]

Bojkoti i serbëve të zgjidhet pa krijuar tensione në terren

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Bojkoti i serbëve të zgjidhet pa krijuar tensione në terren KOMUNIKATË PËR MEDIA Prishtinë, 24 nëntor 2014 Bojkoti i pjesshëm i institucioneve të Kosovës nga ana e serbëve në Kosovë është i zgjidhshëm, por duhet vullnet dhe përgjegjësi të plotë. Zgjidhja duhet të jetë në kontekst evropian, ndërsa potenciali i tensioneve të sigurisë për këtë […]