Përballje gjithëpërfshirëse ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm

Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit që shpie në terrorizëm duhet të kthehet në një përpjekje komplete dhe jo të izoluar. Një qasje krejtësisht gjithëpërfshirëse për të përmirësuar jetën e qytetarëve tanë, për të zvogëluar dëshprimin qytetar me nivelin e përgjithshëm të institucioneve publike dhe veçanërisht në qeverisje, për të rritur shpresën se Kosova […]

Plan Veprimi për Ushtrinë e Kosovës

Si SPRC, kemi rekomanduar hartimin e një Plani të Veprimit të të gjitha institucioneve relevante, një qasje maksimalisht gjithëpërfshirëse, bashkërëndim midis aktorëve vendorë e ndërkombëtarë. Serbët kosovarë të mos humbasin rastin për pjesëmarrje aktive dhe promovim të të drejtave të tyre. Ndërsa, bashkësia ndërkombëtare të thellojë përpjekjet për të ndihmuar që procesi i transformimit të […]

Terrorizmi global dhe bota që po ndryshon

Shqiptarët, si komb që ka kaluar nëpër Rilindjen Kombëtare para më pak se dy shekujve, duhet të përqendrohen në ri-afirmimin e vlerave të themeluara gjatë Rilindjes Kombëtare si strategji përmbajtësore kombëtare në ruajtjen e përkatësisë së përbashkët Nga: BURIM RAMADANI Përhapja e demokracisë liberale duket se mbetet mënyra më e mirë e sigurimit të paqes […]