U mbajt Konferenca: “Qëndrimi i komunitetit serb rreth ndryshimit të mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës”

U mbajt Konferenca:“Qëndrimi i komunitetit serb rreth ndryshimit të mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK)”, e organizuar nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë (SPRC) dhe Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS). Panelistë në konferencë ishin: Sh.T Z. Hashim Thaçi, President i Republikës së Kosovës, Z. Burim Ramadani, Drejtor Ekzekutiv, Qendra Kërkimore […]

Propozim-Koncepti Ideor për Policinë Komunale të Prishtinës

SPRC propozon Konceptin Ideor për themelimin e Policisë Komunale të Prishtinës Prishtinë, 18 shtator 2017 – Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë (SPRC) propozon themelimin e Policisë Komunale të Prishtinës (PKP). SPRC propozon që të fillohet debati më i gjerë dhe analiza gjitpërfshirëse për mundësitë dhe nevojat e themelimit të PKP-së, në mënyrë që të […]

SPRC dhe RRJETI: Familja, shkolla dhe komuniteti – baza kundër ekstremizmit të dhunshëm

Familja, shkolla dhe komuniteti – baza kundër ekstremizmit të dhunshëm Prishtinë, 12 shtator 2017 – Parandalimi i ekstremizmit të dhushëm dhe radikalizmit të shpie në terrorizëm mbetet një prej sfidave në Kosovë, ndërsa fokusi kryesor në periudhën e mëtejshme duhet të orientohet kah forcimi i angazhimit të familjes dhe komunitetit në përballje me këtë ideologji. […]

Russian influence in the Balkans: a raising concern for Kosovo

This policy brief aims to contribute to raising institutional and social awareness of the necessity for better understanding, identification, analysis of tools, methods, mechanisms and level of influence of the Russian Federation in Kosovo. Despite the fact that most of Kosovo’s population, as well as Kosovo’s institutions are clearly pro-West oriented, Kosovo’s institutions and activists […]

Ndikimi rus në Ballkan: një shqetësim në rritje për Kosovën

Kjo analizë e SPRC-së synon të kontribuojë në ngritjen e vetëdijësimit institucional dhe shoqëror për domosdoshmërinë e kuptimit më të mirë, identifikimit, analizimit të mjeteve, metodave, mekanizmave dhe nivelit të ndikimit të Federatës Ruse në Kosovë. Përkundër faktit se shumica e popullsisë së Kosovës, si dhe institucionet e Kosovës janë të orientuara qartësisht kah Perëndimi, […]

Rinia dhe personat me nevoja të veçanta në Kaçanik kundër ekstremizmit të dhunshëm

Dhënia e mundësisë për t’u marrë me aktivitete rinore dhe përkujdesja për kategorinë e personave me nevoja të veçanta të cilët për shkak të gjendjes psikike, fizike dhe ekonomike mund të bëhen pre e mashtrimeve dhe manipulimeve të ideologjive ekstreme. Poashtu nevoja e trajtimit maksimal social për familjet në nevojë, për t’i shmangur nga rënia […]

Fillon Fushata virtuale #Ndaljagazin Familja po të pret

Fushata “Ndalja gazin FAMILJA PO TE PRET” është fushatë virtuale e krijuar në mënyrë krejtësisht vullnetare nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë- SPRC. #Ndaljagazin është fushatë vetëdijësuese për kujdesin në komunikacion, për të parandaluar numrin e madh të aksidenteve në Kosovë. Qëllimi kryesor i fushatës është ngritja e vetëdijësimit të qytetarëve të Kosovës dhe […]

Kosova të ndërtojë kapacitete institucionale për përballje me ndikimin rus

Prishtinë, 21 korrik 2017 – Kosova ka nevojë të ndërtimit të ekpertizës dhe kapaciteteve institucionale dhe shoqërore për të kuptuar dhe për t’u përballur me ndikimit rus në vend dhe në rajon. Lufta propaganduese dhe shtrembërimi i të vërtetës për Kosovës është një synim agresiv i Rusisë në raport me Kosovën dhe vendet që ndihmojnë […]

Nënat kanë rol të veçantë kundër ekstremizmit të dhunshëm

Kaçanik, 20 korrik 2017 – Nënat kanë rol të veçantë në edukimin e fëmijëve dhe në paranadalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Bashkë me komunitetin, roli i nënave është jashtëzakonisht ndikues në promovimin e tolerancës dhe edukimit të gjithëmbarshëm tek të rinjtë. Kjo ishte një prej konstatimeve të dala sot nga Tryeza me gratë aktiviste të […]