Kosova të ndërtojë kapacitete institucionale për përballje me ndikimin rus

Prishtinë, 21 korrik 2017 – Kosova ka nevojë të ndërtimit të ekpertizës dhe kapaciteteve institucionale dhe shoqërore për të kuptuar dhe për t’u përballur me ndikimit rus në vend dhe në rajon. Lufta propaganduese dhe shtrembërimi i të vërtetës për Kosovës është një synim agresiv i Rusisë në raport me Kosovën dhe vendet që ndihmojnë […]

Nënat kanë rol të veçantë kundër ekstremizmit të dhunshëm

Kaçanik, 20 korrik 2017 – Nënat kanë rol të veçantë në edukimin e fëmijëve dhe në paranadalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Bashkë me komunitetin, roli i nënave është jashtëzakonisht ndikues në promovimin e tolerancës dhe edukimit të gjithëmbarshëm tek të rinjtë. Kjo ishte një prej konstatimeve të dala sot nga Tryeza me gratë aktiviste të […]

Aktivitete me komunitetin RAE kundër ekstremizmit të dhunshëm

Përfshirja e komunitetit Romë, ashkalinj dhe egjiptas kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe radikalizmit është e domosdoshme për të ndihmuar shoqërinë kosovare në tërësi në përballje me këtë të keqe. Pjesëtarët e komunitetit RAE u mblodhën sot në Mitrovicë për të diskutuar rreth dukurisë negative të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe ndikimin e tyre në […]

U mbajtën: Aktivitete rinore e tradicionale në Kaçanik kundër ekstremizmit të dhunshëm

Aktivitete rinore e tradicionale në Kaçanik kundër ekstremizmit të dhunshëm Kaçanik, 31 maj 2017 – Promovimi i vlerave tradicionale përmes aktiviteteve rinore dhe kategorive të ndryshme të shoqërisë synojnë të kultivojnë dashurinë dhe prosperitetin e të rinjve në Kosovë, duke shmangur ideologjitë ekstremiste dhe dukurive devijante. Kështu ka thënë ndër të tjera Drejtori Ekzekutiv i […]

U mbajt Tryeza me gra vendimmarrëse për parandalimin e ekstremizmit

Syri i Vizionit dhe KVRL Pejë në bashkëpunim me organizatën Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC organizuan një Tryezë me gra vendimmarrëse për diskutimin e Angazhimit të Shoqërisë Civile dhe akterëve tjerë lokal kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë. Në Tryezë, panelistë ishin Rifat Marmullaku, përfaqësues i SPRC-së, Shaban Shala, Drejtor Rajonal i […]

U mbajt Ekspozita në Gjilan: Përmes pikturave kundër ekstremizmit të dhunshëm

Nxënësit dhe artistët e rinj në Gjilan, zhvilluan sot aktivitetin kulturor për të shprehur angazhimin dhe vullnetin e tyre rinor kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Aktiviteti u organizua nga Qendra Psikologjike APONIA, partner implementues i aktiviteteve me Qendrën Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC. Në këtë iniciativë morri pjesë edhe Drejtori Ekzekutiv i […]

U mbajt Tryeza e Rrumbullakët “Lufta në Siri dhe tregimi publik i ish-luftëtarëve – çka më tutje?”

Të shqyrtohet Amnestia e Monitoruar për ish-Luftëtarët e Huaj Institucionet e Kosovës, shoqëria civile dhe autoritetet fetare në Kosovë duhet të ndërtojnë dialog përmbajtjesor mbi masat e buta institucionale dhe shoqërore në raport me ish-Luftëtarët e Huaj të cilët janë kthyer nga zonat e luftës në Siri. Pjesë e këtij dialogu gjithëpërfshirës të jetë edhe […]

U mbajt Tryeza “Çka të bëjë Parlamenti për FSK-në?”

Institucionet të bashkërendojnë aktivitetet për transformimin e FSK-së     Roli i Kuvendit të Kosovës dhe deputetëve individualisht është i rëndësishëm në komunikimin e drejtpëdrejt me përfaqësuesit politik të serbëve kosovarë dhe me komunitetin serb anëkënd Kosovës, duke pasur parasysh po ashtu se roli i faktorit ndërkombëtar është domethënës. Për procesin e transformimit të FSK-së […]

Report: Influencing factors on radicalization and violent extremism

Influencing factors on radicalization and violent extremism: lessons from Peja, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj and Kacanik Influencing factors on radicalization and violent extremism_SPRC_March 2017 Publisher: Security Policy Research Center – SPRC Authors: Burim Ramadani Rifat Marmullaku Assistant/Researcher: Tahir Ahmeti External Editor: Xhabir Hamiti March 2017, Prishtina The original report is written in Albanian