Aktivitete me komunitetin RAE kundër ekstremizmit të dhunshëm

Përfshirja e komunitetit Romë, ashkalinj dhe egjiptas kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe radikalizmit është e domosdoshme për të ndihmuar shoqërinë kosovare në tërësi në përballje me këtë të keqe. Pjesëtarët e komunitetit RAE u mblodhën sot në Mitrovicë për të diskutuar rreth dukurisë negative të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe ndikimin e tyre në […]

U mbajtën: Aktivitete rinore e tradicionale në Kaçanik kundër ekstremizmit të dhunshëm

Aktivitete rinore e tradicionale në Kaçanik kundër ekstremizmit të dhunshëm Kaçanik, 31 maj 2017 – Promovimi i vlerave tradicionale përmes aktiviteteve rinore dhe kategorive të ndryshme të shoqërisë synojnë të kultivojnë dashurinë dhe prosperitetin e të rinjve në Kosovë, duke shmangur ideologjitë ekstremiste dhe dukurive devijante. Kështu ka thënë ndër të tjera Drejtori Ekzekutiv i […]

U mbajt Tryeza me gra vendimmarrëse për parandalimin e ekstremizmit

Syri i Vizionit dhe KVRL Pejë në bashkëpunim me organizatën Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC organizuan një Tryezë me gra vendimmarrëse për diskutimin e Angazhimit të Shoqërisë Civile dhe akterëve tjerë lokal kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë. Në Tryezë, panelistë ishin Rifat Marmullaku, përfaqësues i SPRC-së, Shaban Shala, Drejtor Rajonal i […]

U mbajt Ekspozita në Gjilan: Përmes pikturave kundër ekstremizmit të dhunshëm

Nxënësit dhe artistët e rinj në Gjilan, zhvilluan sot aktivitetin kulturor për të shprehur angazhimin dhe vullnetin e tyre rinor kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Aktiviteti u organizua nga Qendra Psikologjike APONIA, partner implementues i aktiviteteve me Qendrën Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC. Në këtë iniciativë morri pjesë edhe Drejtori Ekzekutiv i […]

U mbajt Tryeza e Rrumbullakët “Lufta në Siri dhe tregimi publik i ish-luftëtarëve – çka më tutje?”

Të shqyrtohet Amnestia e Monitoruar për ish-Luftëtarët e Huaj Institucionet e Kosovës, shoqëria civile dhe autoritetet fetare në Kosovë duhet të ndërtojnë dialog përmbajtjesor mbi masat e buta institucionale dhe shoqërore në raport me ish-Luftëtarët e Huaj të cilët janë kthyer nga zonat e luftës në Siri. Pjesë e këtij dialogu gjithëpërfshirës të jetë edhe […]

U mbajt Tryeza “Çka të bëjë Parlamenti për FSK-në?”

Institucionet të bashkërendojnë aktivitetet për transformimin e FSK-së     Roli i Kuvendit të Kosovës dhe deputetëve individualisht është i rëndësishëm në komunikimin e drejtpëdrejt me përfaqësuesit politik të serbëve kosovarë dhe me komunitetin serb anëkënd Kosovës, duke pasur parasysh po ashtu se roli i faktorit ndërkombëtar është domethënës. Për procesin e transformimit të FSK-së […]

Report: Influencing factors on radicalization and violent extremism

Influencing factors on radicalization and violent extremism: lessons from Peja, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj and Kacanik Influencing factors on radicalization and violent extremism_SPRC_March 2017 Publisher: Security Policy Research Center – SPRC Authors: Burim Ramadani Rifat Marmullaku Assistant/Researcher: Tahir Ahmeti External Editor: Xhabir Hamiti March 2017, Prishtina The original report is written in Albanian

Punimi: Faktorët ndikues në radikalizim dhe ekstremizëm të dhunshëm

FAKTORËT NDIKUES NË RADIKALIZIM DHE EKSTREMIZËM TË DHUNSHËM: mësimet nga Peja, Mitrovica, Gjilani, Ferizaj dhe Kaçaniku BOTIM I VEÇANTË Faktoret ndikues ne radikalizim dhe ekstremizem te dhunshem_SPRC_BR dhe RF_20 mars 2017 Botues: Security Policy Research Center – SPRC Autorë: Burim Ramadani Rifat Marmullaku Asistent/Hulumtues: Tahir Ahmeti Redaktor i jashtëm: Xhabir Hamiti Mars 2017, Prishtinë

MEMO #1: “Transformimi i FSK-së, rruga për koordinim të procesit”

Dokumenti analizues të SPRC-së mbi rrjedhat e procesit të transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) në institucion me mandat ushtarak.   MEMO #1: “Transformimi i FSK-së, rruga për koordinim të procesit”   SPRC_Memo_Transformimi i FSK_15mars2017   Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC – vlerëson se transformimi i Forcës së Sigurisë së […]