Ndikimi rus në Ballkan: një shqetësim në rritje për Kosovën

Kjo analizë e SPRC-së synon të kontribuojë në ngritjen e vetëdijësimit institucional dhe shoqëror për domosdoshmërinë e kuptimit më të mirë, identifikimit, analizimit të mjeteve, metodave, mekanizmave dhe nivelit të ndikimit të Federatës Ruse në Kosovë. Përkundër faktit se shumica e popullsisë së Kosovës, si dhe institucionet e Kosovës janë të orientuara qartësisht kah Perëndimi, […]

Rinia dhe personat me nevoja të veçanta në Kaçanik kundër ekstremizmit të dhunshëm

Dhënia e mundësisë për t’u marrë me aktivitete rinore dhe përkujdesja për kategorinë e personave me nevoja të veçanta të cilët për shkak të gjendjes psikike, fizike dhe ekonomike mund të bëhen pre e mashtrimeve dhe manipulimeve të ideologjive ekstreme. Poashtu nevoja e trajtimit maksimal social për familjet në nevojë, për t’i shmangur nga rënia […]

Fillon Fushata virtuale #Ndaljagazin Familja po të pret

Fushata “Ndalja gazin FAMILJA PO TE PRET” është fushatë virtuale e krijuar në mënyrë krejtësisht vullnetare nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë- SPRC. #Ndaljagazin është fushatë vetëdijësuese për kujdesin në komunikacion, për të parandaluar numrin e madh të aksidenteve në Kosovë. Qëllimi kryesor i fushatës është ngritja e vetëdijësimit të qytetarëve të Kosovës dhe […]

Kosova të ndërtojë kapacitete institucionale për përballje me ndikimin rus

Prishtinë, 21 korrik 2017 – Kosova ka nevojë të ndërtimit të ekpertizës dhe kapaciteteve institucionale dhe shoqërore për të kuptuar dhe për t’u përballur me ndikimit rus në vend dhe në rajon. Lufta propaganduese dhe shtrembërimi i të vërtetës për Kosovës është një synim agresiv i Rusisë në raport me Kosovën dhe vendet që ndihmojnë […]

Nënat kanë rol të veçantë kundër ekstremizmit të dhunshëm

Kaçanik, 20 korrik 2017 – Nënat kanë rol të veçantë në edukimin e fëmijëve dhe në paranadalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Bashkë me komunitetin, roli i nënave është jashtëzakonisht ndikues në promovimin e tolerancës dhe edukimit të gjithëmbarshëm tek të rinjtë. Kjo ishte një prej konstatimeve të dala sot nga Tryeza me gratë aktiviste të […]

Aktivitete me komunitetin RAE kundër ekstremizmit të dhunshëm

Përfshirja e komunitetit Romë, ashkalinj dhe egjiptas kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe radikalizmit është e domosdoshme për të ndihmuar shoqërinë kosovare në tërësi në përballje me këtë të keqe. Pjesëtarët e komunitetit RAE u mblodhën sot në Mitrovicë për të diskutuar rreth dukurisë negative të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe ndikimin e tyre në […]

U mbajtën: Aktivitete rinore e tradicionale në Kaçanik kundër ekstremizmit të dhunshëm

Aktivitete rinore e tradicionale në Kaçanik kundër ekstremizmit të dhunshëm Kaçanik, 31 maj 2017 – Promovimi i vlerave tradicionale përmes aktiviteteve rinore dhe kategorive të ndryshme të shoqërisë synojnë të kultivojnë dashurinë dhe prosperitetin e të rinjve në Kosovë, duke shmangur ideologjitë ekstremiste dhe dukurive devijante. Kështu ka thënë ndër të tjera Drejtori Ekzekutiv i […]

U mbajt Tryeza me gra vendimmarrëse për parandalimin e ekstremizmit

Syri i Vizionit dhe KVRL Pejë në bashkëpunim me organizatën Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC organizuan një Tryezë me gra vendimmarrëse për diskutimin e Angazhimit të Shoqërisë Civile dhe akterëve tjerë lokal kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë. Në Tryezë, panelistë ishin Rifat Marmullaku, përfaqësues i SPRC-së, Shaban Shala, Drejtor Rajonal i […]

U mbajt Ekspozita në Gjilan: Përmes pikturave kundër ekstremizmit të dhunshëm

Nxënësit dhe artistët e rinj në Gjilan, zhvilluan sot aktivitetin kulturor për të shprehur angazhimin dhe vullnetin e tyre rinor kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Aktiviteti u organizua nga Qendra Psikologjike APONIA, partner implementues i aktiviteteve me Qendrën Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC. Në këtë iniciativë morri pjesë edhe Drejtori Ekzekutiv i […]