Fillon Fushata virtuale #Ndaljagazin Familja po të pret

Posted on
Fushata “Ndalja gazin FAMILJA PO TE PRET” është fushatë virtuale e krijuar në mënyrë krejtësisht vullnetare nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë- SPRC.

#Ndaljagazin është fushatë vetëdijësuese për kujdesin në komunikacion, për të parandaluar numrin e madh të aksidenteve në Kosovë.
Qëllimi kryesor i fushatës është ngritja e vetëdijësimit të qytetarëve të Kosovës dhe ulja e aksidenteve në komunikacion.

SPRC i ofron bashkëpunimin e saj institucioneve qendrore dhe lokale në ngritjen e vetëdijësimit të ngasësve kosovarë si dhe në ndërmarrjen e masave për uljen e numrit të aksidenteve në trafik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *