Punimi: Faktorët ndikues në radikalizim dhe ekstremizëm të dhunshëm

Posted on
FAKTORËT NDIKUES NË RADIKALIZIM DHE EKSTREMIZËM TË DHUNSHËM: mësimet nga Peja, Mitrovica, Gjilani, Ferizaj dhe Kaçaniku
BOTIM I VEÇANTË
Faktoret ndikues ne radikalizim dhe ekstremizem te dhunshem_SPRC_BR dhe RF_20 mars 2017
Botues:
Security Policy Research Center – SPRC
Autorë:
Burim Ramadani
Rifat Marmullaku
Asistent/Hulumtues:
Tahir Ahmeti
Redaktor i jashtëm:
Xhabir Hamiti
Mars 2017, Prishtinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *